Show simple item record

dc.contributor.authorReier Jensen, Andreas
dc.date.accessioned2019-06-26 11:38:58
dc.date.accessioned2020-04-01T10:16:29Z
dc.date.available2020-04-01T10:16:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier1005113
dc.identifierOCN: 1117880686en_US
dc.identifier.urihttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24989
dc.description.abstract"How do you really become a skilled teacher? And what role should guidance play in the education of tomorrow's teachers? This theme is explored through a study of experienced practitioners' formalized counseling conversations with teacher students. The most important questions in the book are about how the practice teacher and teacher conduct conversations. Concretely, the question is: What is the content of the counseling interviews? How are the teacher students evaluated? How is the consequences of the counseling discussions understood? The guide being examined contains a step by step pedagogy. First, the teacher's student must learn to control, master and reflect on the social space both the classroom and the counseling conversation are. This is described as an overall moral and regulatory discourse. This discourse forms the basis for the teacher's next step - which is the actual teaching. The teacher's student must therefore master two discourses - one regulatory discourse and one teaching discourse - in order to become a skilled teacher. In addition, he or she must adapt to the regulatory discourse in the counseling conversation. The latter discourse represents in this book an initiation ritual for the teaching profession. This ritual gives the practice teacher control over the dedication, while limiting the room for maneuver in the counseling conversation. "
dc.languageNorwegian
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Educationen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JNM Higher education, tertiary educationen_US
dc.subject.otherteacher
dc.subject.othermentoring
dc.subject.othersupervising teachers
dc.subject.otherpre-service teacher
dc.subject.otherlærer
dc.subject.otherveiledning
dc.subject.otherlærerutdanning
dc.subject.otherlærerstudenter
dc.subject.otherpraksislærer
dc.titleInnvielse til læreryrket
dc.title.alternativeEn analyse av praksislæreres veiledningssamtaler
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguage"Hvordan blir man egentlig en dyktig lærer? Og hvilken rolle skal veiledning spille i utdanningen av morgendagens lærere? Denne tematikken utforskes gjennom en studie av erfarne praksislæreres formaliserte veiledningssamtaler med lærerstudenter. De viktigste spørsmålene i boka handler om hvordan praksislærer og lærerstudenter gjennomfører veiledningssamtalene. Helt konkret spørres det: Hva er innholdet i veiledningssamtalene? Hvordan vurderes lærerstudentene? Hvordan forstås konsekvensene av veiledningssamtalene? Veiledningen som undersøkes, inneholder en trinnvis pedagogikk. Først må lærerstudenten lære seg å kontrollere, beherske og reflektere over det sosiale rommet både klasserommet og veiledningssamtalen er. Dette beskrives som en overordnet moralsk og regulerende diskurs. Denne diskursen danner grunnlaget for lærerstudentens neste trinn – som er selve undervisningen. Lærerstudenten må altså beherske to diskurser – én regulerende diskurs og én undervisningsdiskurs – for å bli en dyktig lærer. I tillegg må han eller hun tilpasse seg den regulerende diskursen i veiledningssamtalen. Den sistnevnte diskursen representerer i denne boka et innvielsesritual til læreryrket. Dette ritualet gir praksislæreren kontroll over innvielsen, samtidig som det begrenser handlingsrommet i veiledningssamtalen."
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.70
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8b
oapen.pages253
oapen.place.publicationOslo
oapen.identifier.ocn1117880686


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record