Show simple item record

dc.contributor.authorBjørkquist, Catharina
dc.contributor.authorJerndahl Fineide, Mona
dc.date.accessioned2019-06-12 13:41:24
dc.date.accessioned2020-04-01T10:19:55Z
dc.date.available2020-04-01T10:19:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier1005042
dc.identifierOCN: 1147297295en_US
dc.identifier.urihttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/25054
dc.description.abstract"The book discusses various challenges and solutions related to the coordination of health and welfare services. Coordination is central to creating integrated services for users with complex needs. In order to understand the challenges and opportunities associated with creating such services, one needs knowledge related to organizations and the organizational context. The book's chapters takes on an organizational perspective where patterns and explanations are sought in formal and informal structures, processes and culture. The users’ need for services often cross established boundaries, both organizational and professional. The authors highlight the possibilities and limitations of some selected solutions that will help to cut across or break down such boundaries. Examples of such solutions are user involvement, interdisciplinary collaboration, team organizations, coordinators, standardization and patient pathways, digitization and decision-making tools for employees who work in the services. One chapter summarizes three different theoretical research approaches for analyzing coordination and collaboration. The target group is researchers, university and college employees and students of the health and welfare sector. The book also will be of interest for user organizations as well as administrative and professional decision-makers in public and private businesses."
dc.languageNorwegian
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JK Social services and welfare, criminology::JKS Social welfare and social servicesen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJU Organizational theory and behaviouren_US
dc.subject.otherhealth
dc.subject.otherwelfare
dc.subject.otherservices
dc.subject.otherorganization
dc.subject.othercoordination
dc.subject.otherhelse
dc.subject.othervelferdstjenester
dc.subject.otherorganisering
dc.subject.otherbrukere
dc.subject.othersamordning
dc.titleOrganisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageI denne boka drøfter forfatterne ulike utfordringer og løsninger knyttet til samordning av helse- og velferdstjenestene. Samordning er sentralt for å skape et helhetlig helse- og velferdstilbud til både eldre og yngre brukere med komplekse behov. For å forstå hvilke utfordringer og muligheter som finnes, trenger man kunnskap om organisasjon og organisatorisk kontekst. Boken inntar et organisasjonsperspektiv hvor mønstre og forklaringer søkes i formelle og uformelle strukturer, prosesser og organisasjonskulturer. Brukernes behov for tjenester går ofte på tvers av organisasjoners og profesjoners etablerte grenser. Forfatterne belyser muligheter og begrensninger ved noen utvalgte løsninger som skal bidra til å overskride eller bryte ned slike grenser. Eksempler på slike løsninger er brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid, teamorganisering, koordinator, standardisering og behandlingslinjer, digitalisering samt beslutningsverktøy for tidlig innsats blant barn og unge (BTI). Et bidrag sammenfatter ulike forskningstilnærminger for å analysere samordning og samarbeid. Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og ansatte, særlig innenfor helse- og velferdssektoren. Den kan også være interessant og nyttig for brukerorganisasjoner og faglige og administrative beslutningstakere i offentlig og privat virksomhet.
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.66
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8b
oapen.relation.isbn9788202645922
oapen.pages219
oapen.place.publicationOslo
oapen.identifier.ocn1147297295


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record