Show simple item record

dc.contributor.authorMeland, Anders
dc.contributor.authorHøgmo, Per-Mathias
dc.contributor.authorIshimatsu, Kazuma
dc.contributor.authorWagstaff, Anthony
dc.contributor.authorPensgaard, Anne Marte
dc.date.accessioned2018-07-27 12:00:25
dc.date.accessioned2020-04-01T12:33:23Z
dc.date.available2020-04-01T12:33:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier1000338
dc.identifierOCN: 1076699028en_US
dc.identifier.urihttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/29594
dc.description.abstract"Mindfulness has become a popular tool for athletes, but the knowledge about the exact associations between trait mindfulness and key performance variables are lacking. This is especially problematic for athletes competing at a higher level where minor costs of a trait or an intervention could easily outweigh the benefits. In this study we investigated the association between self-reported level of mindfulness and performance on two PC based tests of inhibitory control on forty-two professional soccer players. The results showed that the observation facet of mindfulness was associated with better performance on one of the tests, while the non-judgement facet was associated with lower performance on both tests due to more impulsive responding. These findings suggest that trait mindfulness and inhibitory control is related, but that the relationship may not only be beneficial."
dc.languageNorwegian
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JM Psychology
dc.subject.othermindfulness
dc.subject.otherteam sports
dc.subject.otherexecutive function
dc.subject.otherinhibition
dc.subject.otherlagspill
dc.subject.othereksekutiv funksjon
dc.subject.otherinhibisjon
dc.titleChapter 9 Sammenhengen mellom mindfulness og eksekutiv funksjon hos profesjonelle fotballspillere
dc.typechapter
oapen.abstract.otherlanguage"En høy grad av mindfulness anses for å være fordelaktig for idrettsutøvere, og mindfulness-trening har derfor blitt en populær metode innenfor prestasjonsutvikling. Dette til tross for at kunnskapen om sammenhengen mellom å være mindful og viktige prestasjonsvariabler er mangelfull. Dette er særlig et problem for trenere og idrettsutøvere som konkurrerer på det høyeste nivået, der eventuelle ulemper ved mindfulness lett kan utkonkurrere fordelene. I denne studien undersøkte vi sammenhengen mellom selvopplevd grad av fem ulike fasetter av mindfulness og prestasjon på to ulike PC-baserte tester på inhibitorisk kontroll hos 42 profesjonelle fotballspillere. Resultatene viste at observasjonsfasetten av mindfulness var assosiert med bedre prestasjon på én av testene, og at fasetten som måler grad av ikke-dømming, var assosiert med svakere prestasjon på begge PC-testene på grunn av mer impulsiv respons. Disse funnene tyder på at mindfulness og eksekutiv funksjon henger sammen, men at sammenhengen kanskje ikke bare er fordelaktig."
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.39.ch9
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8b
oapen.relation.isPartOfBook387ce5c2-7055-4af1-99b5-973279fb12bb
oapen.relation.isbn9788202596903
oapen.pages18
oapen.place.publicationOslo
oapen.identifier.ocn1076699028


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record