Show simple item record

dc.contributor.editorSinding Aasen, Henriette
dc.contributor.editorMagnussen, Anne-Mette
dc.contributor.editorBærøe, Kristine
dc.contributor.editorBringedal, Berit
dc.date.accessioned2018-06-28 15:17:11
dc.date.accessioned2020-04-01T12:57:31Z
dc.date.available2020-04-01T12:57:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier646115
dc.identifierOCN: 1030821153en_US
dc.identifier.urihttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/30502
dc.description.abstract"Prioritization is a necessity in healthcare, in the allocation of limited resources. Which criteria and considerations prove decisive, however, when it comes to prioritization in practice? The dominant political objective of the Norwegian public healthcare system is to provide services of high quality, fairly distributed among Norway’s citizens. Regulatory and economic policies, professional values, administrative organization and distribution of resources are among the factors that influence everyday decision-making and the realization of healthcare objectives. How do healthcare providers experience these factors? Which hidden prioritization mechanisms are at play? How are equal treatment and fair distribution of services understood in practice? These are among the questions discussed in the various chapters of the book, written by scholars in social science, law, philosophy and medicine. While researchers, academics, students and healthcare providers are the targeted readers, this book will be of interest to everyone engaged in today´s challenges related to healthcare prioritization, including decision-makers at various political and administrative levels. This anthology is the result of the research project Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives, funded by the Norwegian Research Council."
dc.languageUncoded languages
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NH Historyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciencesen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::M Medicine and Nursingen_US
dc.subject.otherresources
dc.subject.otherressurser
dc.subject.otherprioritization
dc.subject.otheretiske vurderinger
dc.subject.otherhelsetjenesten
dc.subject.otherprioriteringer
dc.subject.otherpublic healthcare
dc.subject.otherhealthcare
dc.titlePrioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguage"Det må prioriteres i helsetjenesten. Ressursene strekker ikke til alt man ønsker, og alt kan ikke gjøres samtidig. Men hva er avgjørende for hva som faktisk prioriteres? De overordnete politiske målsetningene om gode og likeverdige tjenester skal realiseres i et system som påvirkes av en rekke faktorer og mekanismer. Rettslig regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og funksjonsdeling – alt dette påvirker de faktiske beslutningene i helsetjenestens hverdag. Hvordan opplever helsepersonell at de styres av slike forhold? Hvilke skjulte prioriteringsmekanismer spiller inn? Er det åpenbart hva likebehandling og rettferdig fordeling betyr? Dette er eksempler på spørsmål som diskuteres i bokens 10 kapitler, skrevet at fagfolk fra samfunnsvitenskapene, jus, filosofi og medisin. Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og helsepersonell, men den kan også være av interesse for alle som er opptatt av utfordringene knyttet til prioriteringer i helsevesenet, som beslutningstakere på ulike nivå i det politisk-administrative styringssystemet. Antologien er et resultat av forskningsprosjektet Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives, finansiert av Norges Forskningsråd. De fleste norske kommuner, byer, regioner og fylker forsøker å stimulere vekst og utvikling på sitt sted. De ønsker vekst i folketallet og flere arbeidsplasser. I denne boka beskrives hovedtrekkene i den regionale utviklingen i Norge siden 2000. Gjennom mange års arbeid har Telemarksforsking utviklet en ny modell, attraktivitetsmodellen, for å forklare steders vekst og utvikling. Attraktivitetsmodellen avdekker de viktigste strukturelle drivkreftene for vekst i befolkning og arbeidsplasser, og åpner samtidig for at steder kan påvirke sin egen utvikling gjennom å bli attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. Attraktive steder vokser mer enn forventet ut fra de strukturelle kreftene som påvirker stedet utenfra. De innsikter som attraktivitetsmodellen gir om hvordan ulike strukturelle krefter og steders attraktivitet påvirker utviklingen kan også brukes til å lage scenarioer over fremtidig utvikling. Hvor mye kan et sted påvirke sin vekst hvis det er attraktivt? Hva som gjør et sted attraktivt varierer fra sted til sted, mellom ulike tidsepoker og er alltid avhengig av hva andre steder gjør samtidig. Det finnes derfor ingen enkel og konkret oppskrift for hvordan et sted kan bli attraktivt. Det finnes imidlertid noen steder som har oppnådd høy attraktivitet. Slike eksempler kan vi lære av, selv om oppskriften ikke kan kopieres direkte."
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.33
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8b
oapen.pages293
oapen.place.publicationOslo
oapen.identifier.ocn1030821153


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record