Show simple item record

dc.contributor.editorKorhonen, Vesa
dc.contributor.editorKulju, Pirjo
dc.contributor.editorAnnala, Johanna
dc.date.accessioned2017-08-31 00:00:00
dc.date.accessioned2020-04-01T13:27:07Z
dc.date.available2020-04-01T13:27:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier634750
dc.identifierOCN: 1030820030en_US
dc.identifier.urihttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31206
dc.description.abstractThis compilation approaches educational and educational communities on an exploratory and developing occasion. In times of individuality, efficiency and competitiveness, countermeasures are needed to build community-building practices. Collaboration requires a common language, common understanding, trust and increasingly multilingualism whose importance has been emphasized with new media and virtual communities. When educating and teaching communities understand the importance of the community, through everyday interaction, there are opportunities to establish strong links between the teacher and the learners. If a common curriculum activity is to be developed as a meaningful negotiation of the entire education and teaching community, it also requires interaction and co-operation between different actors.
dc.languageFinnish
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Educationen_US
dc.subject.otherlukutaito
dc.subject.otheropiskelijat
dc.subject.othermonilukutaito
dc.subject.otheropetussuunnitelmat
dc.subject.otheryliopistot
dc.subject.otheropetus
dc.subject.otherperusopetus
dc.subject.otherammatillinen kehitys
dc.subject.otheropettajat
dc.subject.otherkirjoittaminen
dc.subject.othereducation
dc.subject.otherkorkeakouluopetu
dc.subject.othereducational communities
dc.titleKehittämisen palat, yhteisöjen salat
dc.title.alternativenäkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageTämä kokoomateos lähestyy koulutuksen ja kasvatuksen yhteisöjä tutkivalla ja kehittävällä otteella. Yksilöllisyyttä, tehokkuutta ja kilpailukykyä painottavana aikana tarvitaan vastavoimana yhteisöjä rakentavia toimintatapoja. Yhteistyön edellytyksenä on yhteinen kieli, yhteinen ymmärrys, luottamus sekä yhä enenevässä määrin monilukutaito, jonka merkitys on korostunut uusien medioiden ja virtuaalisten yhteisöjen myötä. Kun kasvatus- ja opetusyhteisössä ymmärretään yhteisön merkitys, arjen vuorovaikutuksen kautta on mahdollisuuksia luoda vahvistuvia yhteyksiä opettajan ja oppijoiden välille. Jos yhteistä opetussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa halutaan kehittää koko kasvatus- ja opetusyhteisön merkitysneuvotteluna, se niin ikään edellyttää keskinäistä vuorovaikutusta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Teoksen ensimmäisessä osassa, Opetussuunnitelma yhteisön työnä, tarkastellaan korkea-asteen ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyön ajankohtaisia kysymyksiä. Opetussuunnitelmatyössä kohtaavat rakenteet ja yksilöt, poliittiset, taloudelliset ja pedagogiset intressit, oppijoiden, opettajien, johdon ja virkamiesten maailmat sekä erilaiset tavat nähdä tieto ja tietäminen, osaaminen ja yhteiskunnan muutokset. Toisessa osassa, Opiskelija yhteisön jäsenenä, keskitytään opintoihin kiinnittymisen, hyvinvoinnin ja mielekkäiden oppimiskokemusten arviointiin, tukemiseen ja kehittämiseen opetusyhteisöissä luoden samalla vaihtoehtoista tulkintaa ja viitekehystä nykyiselle tehokkuutta ja tuloksia korostavalle ajattelutavalle. Kolmannessa osassa, Lukeminen, kirjoittaminen ja monilukutaito koulutuksen yhteisöissä, katsotaan paitsi kirjoittamisen opetuksen historiaan suomalaisessa koulussa mutta pyritään myös ymmärtämään tulevaa ja sitä, mitä lukutaidolla oikeastaan nykyisin tarkoitetaan. Erilaisissa kasvatuksen ja opetuksen yhteisöissä on olennaista kehittää opetusta askel askeleelta eteenpäin kohti oppijoiden ja opettajien hyvinvoivia ja uutta luovia yhteisöjä. Teoksen nimessä oleva Kehittämisen palat kuvaa kehittämistyön vähittäistä, pienin askelin etenemistä ja yhteisöjen salat puolestaan yhteisöjen monilta osin tiedostamatonta potentiaalia kasvatuksen ja opetuksen kehittämisessä.
oapen.relation.isPublishedBya58c317d-aa1d-4cda-913b-073587647c91
oapen.pages238
oapen.remark.public21-7-2020 - No DOI registered in CrossRef for ISBN 9789520305000
oapen.identifier.ocn1030820030


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record