Show simple item record

dc.contributor.editorElgán, Elisabeth
dc.contributor.editorSandén, Annika
dc.date.accessioned2016-12-21 00:00:00
dc.date.accessioned2020-04-01T13:53:46Z
dc.date.available2020-04-01T13:53:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier621502
dc.identifierOCN: 1147301963en_US
dc.identifier.urihttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31942
dc.description.abstractToday's society is often characterized as a knowledge society, in contrast to the earlier industrial society. Historians however know that all societies are and have been knowledge societies. Without the ability to create, transfer, and use knowledge, between individuals and groups, power areas would neither have been built nor maintained. This edited volume reflects how historical actors, both those in power as well as laymen and officials, have produced and utilised information and knowledge from the Middle Ages until today. It acommodates research into census, urbanisation, history of kings and queens, exercise of public authority, social and political movements, disciplining and formation of opinion. In Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (”The knowledge society. A historical perspective”) nine researchers from the Department of History at Stockholm University contribute with examples of the need for and use of knowledge, in different historical situations and periods.
dc.languageSwedish
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NH Historyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NH History::NHD European historyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NH History::NHF Asian historyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NH History::NHB General and world historyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NH History::NHT History: specific events and topics::NHTB Social and cultural historyen_US
dc.subject.otherknowledge enforcement
dc.subject.otherpower
dc.subject.otherhistory of information
dc.subject.otherorganisation
dc.subject.otherknowledge history
dc.subject.otherresistance
dc.titleKunskapens tider: Historiska perspektiv på kunskapssamhället
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageDagens samhälle karaktäriseras ofta som kunskapssamhället, till skillnad från det tidigare industrisamhället. Historiker vet dock att alla samhällen är och har varit kunskapssamhällen: Utan möjligheter att skapa, överföra och använda kunskap, såväl individer som grupper emellan, hade maktområden varken kunnat byggas eller vidmakthållas. Antologin speglar hur historiska aktörer, såväl makthavare som lekmän och tjänstemän, har producerat och utnyttjat information och kunskap från medeltiden till idag. Här ryms forskning om folkräkning, urbanisering, kungars historieskrivning, myndighetsutövning, sociala och politiska rörelser, disciplinering och opinionsbildning. I Kunskapens tider bidrar nio medarbetare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet med exempel på hur behovet och användandet av kunskap sett ut i olika historiska situationer och tidsperioder.
oapen.identifier.doi10.16993/bai
oapen.relation.isPublishedBy8137467e-e537-45b2-b1c8-94fc2574b729
oapen.relation.isbn9789176350324;9789176350331;9789176350348
oapen.pages208
oapen.place.publicationStockholm, Sweden
oapen.identifier.ocn1147301963


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record