Show simple item record

dc.contributor.authorCohen, Job
dc.contributor.authore.a.,
dc.date.accessioned2010-12-31 23:55:55
dc.date.accessioned2019-12-10 14:46:32
dc.date.accessioned2020-04-01T15:38:59Z
dc.date.available2020-04-01T15:38:59Z
dc.date.issued2009
dc.identifier339995
dc.identifierOCN: 842971735en_US
dc.identifier995187997en_US
dc.identifier.urihttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/35328
dc.description.abstractCulture and institutions; History, geography, and auxiliary disciplines; Dutch literature
dc.languageEnglish
dc.subject.classificationthema EDItEUR::D Biography, Literature and Literary studiesen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NH Historyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JB Society and culture: generalen_US
dc.subject.othernederlandse letterkunde
dc.subject.otherculture and instituten
dc.subject.otherdutch literature
dc.subject.otherculture and institutions
dc.subject.othergeschiedenis
dc.subject.otherhistory, geography, and auxiliary disciplines
dc.titleSustainable Humanities
dc.title.alternativeReport from the National Committee on the Future of the Humanities in the Netherlands
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageCreëer een substantieel extra budget Geesteswetenschappen waarop faculteiten een beroep kunnen doen op basis van een overtuigend toekomstplan. Stel een regieorgaan in dat de voorstellen toetst. Versterk de kansen op tweede geldstroomonderzoek voor geesteswetenschappers. En ontwikkel een adequate kwaliteitsbeoordeling voor hun prestaties. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen onder voorzitterschap van Job Cohen. Hij heeft het eindrapport vanmorgen overhandigd aan minister Ronald Plasterk, die een jaar geleden de opdracht gaf voor het opstellen van dit advies. Op het eerste gezicht lijken de geesteswetenschappen er in Nederland goed voor te staan. Het aantal studenten groeit, het onderzoek is hoogwaardig en er is sprake van een groeiende maatschappelijke belangstelling voor de producten van het geesteswetenschappelijk onderzoek. Deze ogenschijnlijke bloei kan niet verhullen dat zich ernstige problemen voordoen die de toekomst van de geesteswetenschappen bedreigen. Zo kon afgelopen jaren ondanks de stijging van het aantal studenten niet of nauwelijks in extra personeel worden geïnvesteerd. Een sterke verslechtering van de stafstudentratio en toenemende druk op onderzoekstijd zijn het gevolg. Ook voor het opleiden van de toekomstige generatie wetenschappers ontbreekt het aan financiële ruimte. Gevolg is dat de pool van kandidaten om de huidige generatie wetenschappelijke staf op te volgen steeds kleiner wordt, wat op termijn de kwaliteit van het hele wetenschapsgebied bedreigt. De commissie stelt voor om een deskundig en gezaghebbend regieorgaan in te stel-len. Dat beheert een speciaal budget waarop de geesteswetenschappelijke faculteiten een beroep kunnen doen met een overtuigend toekomstplan. Dat plan moet de verschillende deelproblemen (zoals versnippering van het onderwijsaanbod, geringe maatschappelijke uitstraling, lage onderwijsrendementen, betere doorstroming van jong talent in vaste wetenschappelijke rangen etc.) stevig aanpakken. Ook leverbaar in het Nederlands: "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089641014">ISBN 978 90 8964 101 4
oapen.identifier.doi10.5117/9789089641427
oapen.relation.isPublishedBydd3d1a33-0ac2-4cfe-a101-355ae1bd857a
oapen.pages68


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record