Show simple item record

dc.contributor.editorHagesæther, Gunhild
dc.contributor.editorInnerdal, Gunnar
dc.contributor.editorKvam, Bjarne
dc.date.accessioned2020-10-07T10:31:36Z
dc.date.available2020-10-07T10:31:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn9788202686536en_US
dc.identifier.isbn9788202686543en_US
dc.identifier.isbn9788202686550en_US
dc.identifier.isbn9788202686567en_US
dc.identifier.urihttps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42476
dc.description.abstractNLA University College celebrated their 50-year jubilee in the 2018. As a part of the occation they hosted a seminar which in turn produced many of the contributions in this antology. This book seeks to discuss the place of the institution, a private, christian college, in the Norwegian higher education structure.en_US
dc.languageNorwegianen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::Q Philosophy and Religion::QR Religion and beliefs::QRA Religion: generalen_US
dc.subject.otherNLA University College, jubilee, private colleges, Norway, NLA-Høgskolen, kristendom, private høgskuler, høgre utdanningen_US
dc.titleNLA Høgskolenen_US
dc.title.alternativeFagutvikling og sjølvforståing på kristen grunnen_US
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguage"NLA Høgskolen feira 50 årsjubileum i 2018. I jubileumshelga vart det halde fleire fagseminar. Fleire av innlegga frå seminara er i ettertid arbeidd ut som artiklar som blir publiserte i denne antologien. I tillegg er vitskapleg tilsette frå ulike avdelingar utfordra til å skriva. Boka er såleis vorten ein antologi som gjennom 12 artiklar vil syna forsking og fagleg engasjement ved NLA Høgskolen. I samband med jubileet ønskjer vi å visa høgskulen sin plass i sektoren i dag og korleis ein kristen høgskule si sjølvforståing kjem til uttrykk i faglege problemstillingar og forsking i ei rekke av fagområda ved institusjonen. Samstundes vil kvar artikkel gje ny innsikt innan sitt område. Private høgskular er ein del av høgre utdanning, og all slik utdanning har felles lovverk og forvaltning. Vi lar ein artikkel som plasserer NLA Høgskolen i universitets- og høgskolestrukturen danna ei ramme for heilskapen i antologien. Kyrkjefag Profil er ein serie frå Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. Boka er nr. 35 i serien. Trua gjer noko med oss. Ho kan gjere oss konservative eller radikale, liberale eller intolerante, undrande eller skråsikre. Alt dette finn ein på Vestlandet. Slik vert det fordi trua ikkje er åleine om å forme livet. Vi lever i ein kontekst, ein samanheng. For vestlendingen er konteksten sett saman av alt frå stormande hav og snødekte fjell til eit talemål som aldri let seg påverke særleg mykje av det som kom frå hovudstaden. Denne boka formidlar ny forståing av levande religiøse tradisjonar i møte med store kulturelle endringar. Særdrag ved nyare vestnorsk historie vert studert i samanheng med den nasjonale utviklinga. Kva gjer auka individualisering, demokratisering og pluralisering med oss?"en_US
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.102en_US
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8ben_US
oapen.pages358en_US
oapen.place.publicationOsloen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record