Show simple item record

dc.contributor.editorVarkøy, Øivind
dc.contributor.editorHolm, Henrik
dc.date.accessioned2021-01-20T11:17:29Z
dc.date.available2021-01-20T11:17:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/46228
dc.description.abstract"To pursue the philosophy of music is to contemplate music’s nature, essence, purpose, value, and function in our lives. While the aesthetics of music looks at music’s content, quality, meaning and importance, music philosophy often goes one step further. Ideas about something one perhaps believes is ‘purely aesthetical’ will of course always require consideration in relation to ideas about humanity, the world, politics and religion. In this sense, music aesthetics and music philosophy are two sides of the same coin. This is reflected in the texts presented in this collection, which provides a broad view of the current state of ideas about music in Norway. The authors, from PhD fellows to emeriti, represent different higher educational music institutions in Norway as well as different fields within music and philosophy. Their texts are on topics ranging from musical experience, music and language, meaning and interpretation of music, music and view of life, and others. The anthology’s editors Øivind Varkøy and Henrik Holm are, respectively, professor of music education and director of the PhD program at the Norwegian Academy of Music and adjunct professor of music at Oslo Metropolitan University, and professor of philosophy and head of research at Rudolf Steiner University College in Oslo."en_US
dc.languageNorwegianen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::A The Arts::AV Music::AVA Theory of music and musicologyen_US
dc.subject.otherPhilosophy of music, music and language, music and interpretation, musical experience, musical time, sound, time, musical ethics, Musikkfilosofi, musikk og språk, musikalsk tolkning, musikalsk erfaring, musikalsk tid, klang, tid, musikalsk etikken_US
dc.titleMusikkfilosofiske teksteren_US
dc.title.alternativeTanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.en_US
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguage"Å bedrive musikkfilosofi er å tenke omkring musikkens natur, vesen, hensikt, verdi, og funksjon i menneskelivet. Mens musikkestetikken arbeider med spørsmål om musikkens innhold, kvalitet, mening og betydning, går musikkfilosofien ofte ett skritt lenger. Tenkning om noe man muligens innbiller seg er «rent estetisk», vil nemlig alltid måtte vurderes i relasjon til forestillinger om mennesket, verden, politikk og religion. Slik sett blir musikkestetikk og musikkfilosofi to sider av samme sak. Dette avspeiles i denne samlingen av tekster – som gir et bredt bilde av norsk musikktenkning anno 2020. Forfatterne er tilknyttet forskjellige høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Norge som alt fra ph.d.-stipendiater til fast ansatte og emeriti, og de representerer ulike musikalske og filosofiske fagfelt. Her finnes tekster om musikalsk erfaring, musikk og språk, musikalsk mening og tolkning, musikk og livsanskuelse m.m. Redaktørene Øivind Varkøy og Henrik Holm er henholdsvis professor i musikkpedagogikk og leder av ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole, samt professor II i musikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet, og professor i filosofi og forskningsleder ved Steinerhøyskolen i Oslo."en_US
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.115en_US
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8ben_US
oapen.pages351en_US
oapen.place.publicationOsloen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record