Show simple item record

dc.contributor.editorBjörnsson, Julius K.
dc.date.accessioned2021-06-10T09:45:45Z
dc.date.available2021-06-10T09:45:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49451
dc.description.abstract" What are the specific challenges that teachers and school leaders face, and how do they feel about their working conditions? These are among the themes of the international TALIS study. The authors of this book take a close look at the 2018 survey that was carried out in 48 countries, including all of the Nordic countries. Topics explored include skills development for school administrators, innovation in schools and its significance, and use of IT in schools and in teaching. The book also addresses collaboration between teachers, and it looks at newly educated teachers’ motivation and job satisfaction. The TALIS 2018 results are also viewed in relation to other Norwegian research in this field and can therefore lead to useful discussions and observations about Norwegian schools and Norwegian teachers and school administrators. The objective is to contribute to increased awareness of how schools function – and how they can be improved. The book is meant to inform not only school employees, teachers and administrators, but also those responsible for shaping national educational policy and the schools of the future."en_US
dc.languageNorwegianen_US
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JN Education::JNK Organization & management of educationen_US
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JN Education::JNV Educational equipment & technology, computer-aided learning (CAL)en_US
dc.subject.otherSchool leaders job-satisfaction, innovative schools, the digital school, professional cooperation, new teachers, evaluation practice, Skolelederes jobbtilfredshet, Innovative skoler, den digitale hverdagen, professional samarbeide, nyutdannede lærere, vurderingspraksisen_US
dc.titleHva kan vi lære av TALIS 2018?en_US
dc.title.alternativeGode relasjoner som grunnlag for læringen_US
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguage"Hvilke utfordringer står lærere og skoleledere overfor? Og hvordan oppfatter de sine arbeidsforhold? Dette er blant temaene i den internasjonale TALIS-studien. I denne boka går forfatterne i dybden på undersøkelsen fra 2018, som ble gjennomført i 48 land, derav i alle de nordiske landene. Blant temaene som behandles er kompetanseutvikling blant skoleledere, innovasjon i skolen og hvilken betydning den har, samt bruk av IKT i skole og undervisning. Boken omhandler også samarbeid mellom lærere, og ser spesielt på nyutdannede læreres trivsel og jobbmotivasjon. TALIS 2018-resultatene blir også sett i relasjon til annen norsk forskning på området, slik at resultatene kan føre til nyttige diskusjoner og refleksjoner om norsk skole, norske lærere og skoleledere. Målet er å bidra til kunnskapsheving om hvordan skolen virker, og hvordan den kan forbedres. Boken er ment å informere både skolens ansatte, lærere og skoleledere, men også de som former landets utdanningspolitikk og framtidens skole. Bidragsyterne i boka er forskere med lang erfaring fra nasjonale og internasjonale studier, både når det gjelder metodologi og analyse av forhold knyttet til lærere og skoleledere. Redaktør er Julius Kristjan Björnsson, forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. De øvrige forfatterne kommer fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Centre for Educational Measurement (CEMO) og Institutt for spesialpedagogikk (ISP), alle på Universitetet i Oslo og fra Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)."en_US
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.123en_US
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8ben_US
oapen.relation.isbn9788202718800en_US
oapen.relation.isbn9788202719968en_US
oapen.relation.isbn9788202719975en_US
oapen.relation.isbn9788202719982en_US
oapen.pages146en_US
oapen.place.publicationOsloen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record