Show simple item record

dc.contributor.editorIkdahl, Ingunn
dc.contributor.editorHellum, Anne
dc.contributor.editorAsland, John
dc.contributor.editorBruserud, Herman
dc.contributor.editorAstrup Hjort, Maria
dc.contributor.editorGudmundsdottir Jonassen, Bjørk
dc.contributor.editorSkilbrei, May-Len
dc.date.accessioned2022-06-07T08:03:08Z
dc.date.available2022-06-07T08:03:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/56661
dc.description.abstractWomen's law, gender equality and non-discrimination law have constituted fields of research at the Faculty of Law at the University of Oslo for decades. Law establishes rights and obligations, legal protections and punishments – it can create, maintain and transform society’s distribution of power and resources between individuals and groups. It is thus an important part of legal education to create understanding of how legal constructs, rules and decisions can lead to – or counteract – inequality and discrimination. This book presents various types of gender perspectives in a range of disciplines within law. The chapters cover areas within both public and private law, such as family law, administrative law, welfare law, contract law, corporate law, and criminal law. The book also includes gender perspectives in such related disciplines as legal philosophy, legal sociology, criminology, law and economics, and professional ethics for lawyers. Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies has been written primarily with law students in mind, but everyone with an interest in the relationship between law, gender, society and politics will find it relevant.en_US
dc.languageNorwegianen_US
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::L Law::LA Jurisprudence & general issues::LAQ Law & society::LAQG Gender & the lawen_US
dc.subject.othermainstreaming, women's law, legal studies, gender and law, gender equality, gender mainstreaming, kvinnerett, kjønnsperspektiv, rettsvitenskap, likestillingen_US
dc.titleKjønn og retten_US
dc.title.alternativeKvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudieten_US
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageKvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver på retten har en lang tradisjon som forskningsfelt på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Retten regulerer rettigheter og plikter, rettsvern og straff – den kan skape, opprettholde og endre samfunnets fordeling av makt og ressurser mellom individer og grupper. En viktig del av samfunnsoppdraget til juristutdanningen er å skape forståelse for hvordan rettslige strukturer, regler og avgjørelser kan føre til – eller motvirke – ulikhet og diskriminering. Denne boken bringer ulike typer kjønnsperspektiv inn i en rekke av fagene som inngår i rettsvitenskapen. Artiklene omfatter både privatrettslige og offentligrettslige emner, som familierett, forvaltningsrett, velferdsrett, avtalerett, selskapsrett og strafferett. Boken inneholder også kjønnsperspektiv på tverrgående fag som rettsfilosofi, rettssosiologi, kriminologi, rettsøkonomi og yrkesetikk for jurister. Kjønn og rett: Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet er skrevet primært med tanke på jusstudenter, men er relevant for alle som interesserer seg for forholdet mellom juss, kjønn, samfunn og politikk.en_US
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.164en_US
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8ben_US
oapen.relation.isbn9788202766733en_US
oapen.relation.isbn9788202767051en_US
oapen.relation.isbn9788202767068en_US
oapen.relation.isbn9788202767075en_US
oapen.pages431en_US
oapen.place.publicationOsloen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record