Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Fredrik
dc.contributor.authorPettersen, Andreas
dc.contributor.authorFrønes, Tove Stjern
dc.contributor.authorEriksen, Anna
dc.contributor.authorLøvgren, Maria
dc.contributor.authorNarvhus, Eva K.
dc.date.accessioned2024-01-17T09:28:58Z
dc.date.available2024-01-17T09:28:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/86988
dc.description.abstractPISA (Programme for International Student Assessment) is an international, comparative survey of 15-year-olds' competence in mathematics, science and reading. The purpose of the PISA survey is to assess how well students are prepared, by the end of compulsory education, to use their skills and knowledge in these three subject areas in further studies, working life and private life. The survey facilitates analysing changes in the results over time and comparing results from different countries. From a Norwegian perspective, it is particularly interesting to look at similarities and differences between the Nordic countries. The PISA survey is part of a larger quality assessment system. That is to say, the PISA program is one of several sources of information utilized in assessing the quality of Norwegian schools. PISA surveys have been conducted every three years since 2000, with the exception of the 2021 survey, which was postponed until 2022 due to the COVID-19 pandemic. This report presents the first results from the eighth iteration of the survey, PISA 2022, in which mathematics was the primary subject area. The report has been written for a general audience, in addition to school administrators, teachers, teaching students and others concerned with the state of Norwegian secondary school education.en_US
dc.languageNorwegian Bokmålen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Educationen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JNF Educational strategies and policyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JNZ Study and learning skills: generalen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::C Language and Linguistics::CF Linguistics::CFC Literacyen_US
dc.subject.otherPISA, mathematical literacy, science literacy, reading literacy, equity, learning outcome, classroom environment, PISA, matematikk, naturfag, lesing, likeverd, læringsutbytte, læringsmiljøen_US
dc.titlePISA 2022en_US
dc.title.alternativeNorske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesingen_US
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguagePISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal, komparativ undersøkelse av 15-åringers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing. Hensikten med PISA-undersøkelsen er å vurdere hvor godt elever på slutten av den obligatoriske skolegangen er forberedt på å bruke sine ferdigheter og kunnskaper i de tre fagområdene i videre studier, arbeidsliv og privatliv. Undersøkelsen gjør det mulig å studere hvordan resultatene endrer seg over tid og å sammenlikne resultater på tvers av land. Fra et norsk perspektiv er det særlig interessant å se på likheter og forskjeller mellom de nordiske landene. PISA-undersøkelsen er en del av kvalitetsvurderings­systemet. Det betyr at data og resultater fra PISA inngår som en av flere informasjonskilder for å vurdere kvaliteten i norsk skole. PISA-undersøkelsen har blitt gjennomført hvert tredje år siden år 2000, men ble utsatt fra 2021 til 2022 på grunn av covid-19-pandemien. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra den åttende gjennomføringen av undersøkelsen, PISA 2022, med matematikk som hovedområde. Rapporten er skrevet for et allment publikum, men også for skoleledere, lærere, lærerstudenter og andre som er opptatt av tilstanden i norsk skole.en_US
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.205en_US
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8ben_US
oapen.relation.isbn9788202832834en_US
oapen.relation.isbn9788202832841en_US
oapen.relation.isbn9788202832858en_US
oapen.relation.isbn9788202830472en_US
oapen.pages40en_US
oapen.place.publicationOsloen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record