Show simple item record

dc.contributor.editorBastesen, Jarle
dc.contributor.editorKåfjord Lange, Birthe
dc.contributor.editorNæss, Hans Erik
dc.contributor.editorThon, Andreas
dc.date.accessioned2021-01-20T11:11:34Z
dc.date.available2021-01-20T11:11:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/46227
dc.description.abstract"This book is the first in a series of publications from the Department of Leadership and Organization at Høyskolen Kristiania. Through 12 chapters, we highlight leadership-related issues concerning, among other things, digitalization, employee empowerment, consulting, behavioral biology, mentoring programs, self-leadership, corporate health, trust, and workplace inclusion. The chapters include studies within the business arena, the public sector, sports and the media, touching on one or more key dimensions of the research field: • Good leadership takes into account that people are more than processes. • Good leadership rides on the realization that our scope of action is crucial to how we manage our work. • Good leadership reflects understanding the importance of the context in which people and organizations find themselves • Good leadership means being aware of the relationship between change and continuity On the one hand, the chapters explore themes, cases and concepts that bring the field of research forward, especially in the Norwegian context, with a diversity of theoretical, conceptual and empirical studies. On the other hand, these same chapters challenge a number of assumptions, language choices and claims within management research that can obscure the value of the subject matter for working life in general. As this is a scientific anthology, the chapters are rich in research-based insights into circumstances and processes about which tomorrow's leaders will benefit from knowing. The book is therefore primarily aimed at researchers, managers and leadership developers, but it will also engage students and practitioners with an interest in leadership and management disciplines."en_US
dc.languageNorwegianen_US
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::K Economics, finance, business & management::KJ Business & management::KJM Management & management techniquesen_US
dc.subject.otherFuture work life, leadership challenges, human resource management, organizational behaviour, leadership in theory and practice, leadership in a Norwegian context, organizational development, Fremtidens arbeidsliv, lederutfordringer, ledelse av menneskelige ressurser, organisasjonsadferd, ledelse i teori og praksis, ledelse på norsk, organisasjonsutviklingen_US
dc.titleLedelse av mennesker i det nye arbeidsliveten_US
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguage"Denne utgivelsen er den første i en serie bøker fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet byr på 11 kapitler om ledelsesrelaterte problemstillinger knyttet til blant annet digitalisering, oppdragsbasert ledelse, konsulentvirksomhet, atferdsbiologi, mentorprogrammer, selvledelse, bedriftshelse, tillit og arbeidsinkludering. Kapitlene tar utgangspunkt i eksempler og empiri fra næringslivet, offentlig sektor, idrett og media, og berører sentrale dimensjoner ved ledelse som forskningsfelt: • God ledelse tar hensyn til at mennesker er mer enn prosesser • God ledelse innser at menneskers handlingsrom har avgjørende betydning for hvordan vi gjør jobben vår • God ledelse forstår betydningen av konteksten som mennesker og organisasjoner befinner seg i • God ledelse innebærer å være bevisst på forholdet mellom endring og kontinuitet På den ene siden utforsker kapitlene temaer, caser og begreper som bringer forskningsfeltet framover, spesielt i norsk sammenheng, med et mangfold av teoretiske, konseptuelle og empiriske studier. På den andre siden utfordrer de samme kapitlene en del antagelser, språkbruk og påstander innen ledelsesforskning som kan bidra til å tilsløre fagets verdi for arbeidslivet generelt. Kapitlene er rike på forskningsbaserte innsikter i hva slags omstendigheter og prosesser morgendagens ledere vil ha nytte av å kjenne til. Boka retter seg derfor primært mot forskere, ledere og lederutviklere, men også til studenter og praktikere med interesse for ledelse som fag."en_US
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.118en_US
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8ben_US
oapen.pages307en_US
oapen.place.publicationOsloen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record